slider image 147

彰化縣福興鄉育新國民小學 環境教育網

 

一、基本資料                        

  1、基本資料

  2、彰化縣育新國小環境教育永續議題中程計畫

二、校園環保實務

  1、彰化縣育新國民小學推動四省專案實施計畫

       2、四省資料

三、環境教育具體作為         

 

  1、宣導節約用電及實施措施  

  2、宣導節約用水實施措施  

  3資源回收的重要性

  4廚餘回收

  5、清淨家園

  6宣導預防登革熱實施措施

  7食農教育 小農夫體驗活動 

  8、綠色生活公約

  9、減塑大作戰

 10、福寶濕地學校巡迴教育活動

 11、能源車DIY

四、校外教學

  1、劍門花果園休閒農場

  2、東螺溪

  3、溪湖糖廠

  4、奧萬大

  5、學童戶外環保教學活動

  6、員林藤山步道採鳳梨體驗

五、好站連結

  1、空氣品質監測網

  2、環境教育學習網